Serritslev Vandværk A.m.b.a

afholder

Ekstraordinær Generalforsamling

Onsdag den 26. april 2017 kl. 19.00

I Vendelbohallens cafeteria

Dagsorden: Fusion med Brønderslev Forsyning.

Evt. andre forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest den 25. april 2017.

Bestyrelsen

Forbrugeroplysninger

Vidste du, at vedligehold og reparation af vandrørene i jorden fra værkets forsyningsledning og ind til din egen vandinstallation er dit ansvar?

Måleren er vandværkets ejendom, men det er dig, der skal passe på den, du kan læse mere om det i vort regulativ.

Måleren aflæses en gang om året. Se vejledningen under forbrugere.

Vandets hårdhed er 7,85 dH og det er relativt blødt vand. Det har indflydelse på dosering af sæbemængder i opvaskemaskine og vaskemaskine.

Seneste nyt

Fosforindholdet i vort vand er stadig for højt, og vi har nu fået forlænget dispensationen, og arbejder på en løsning hvor vi supplerer vort eget vand med vand fra Brønderslev vandforsyning.