Spareråd

Vi kan spare på vandet ved:

  • Kortere brusebade. Hvert minut du korter af badet sparer 12 l.
  • Sluk for vandet når du sæber dig ind.
  • Monter en luftblander på alle haner. Den tilfører mere luft til vandet og reducerer vandmængden.
  • Luk for vandet mens du børster tænder.
  • Tjek om toilettet løber. På et år kan et løbende toilet bruge 20 kubikmeter vand.
  • Skift evt. dit toilet ud med et med 2 størrelser skyl.
  • Kontroller og sammenlign dit vandforbrug hver måned.

Forbrugeroplysninger

Vidste du, at vedligehold og reparation af vandrørene i jorden fra værkets forsyningsledning og ind til din egen vandinstallation er dit ansvar?

Måleren er vandværkets ejendom, men det er dig, der skal passe på den, du kan læse mere om det i vort regulativ.

Måleren aflæses en gang om året. Se vejledningen under forbrugere.

Vandets hårdhed er 7,85 dH og det er relativt blødt vand. Det har indflydelse på dosering af sæbemængder i opvaskemaskine og vaskemaskine.

Seneste nyt

Fosforindholdet i vort vand er stadig for højt, og vi har nu fået forlænget dispensationen, og arbejder på en løsning hvor vi supplerer vort eget vand med vand fra Brønderslev vandforsyning.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 22. marts 2017. Da afvikles Vandværkets generalforsamling.